Psst... het leven roept je!

Menu

Info & contact

Visit Zuid-Limburg en Maastricht Marketing organiseerden als allereerste regio een heuse blogsabbatical. In 2017 ging blogger Naomi 10 weken op reis in haar retro Volkswagenbusje. Wil je ook Zuid-Limburg en Maastricht ontdekken en daar over bloggen/vloggen of een geweldig verhaal schrijven? De mogelijkheden zijn eindeloos! Laat ons weten wie je bent! Stuur ons via info@limburglonkt.nl een korte introductie, je social-kanalen en je blogpagina.

Visit Zuid-Limburg

Walramplein 6
6301 DD Valkenburg a/d Geul
043-609 85 15
marketing@vvvzuidlimburg.nl
www.visitzuidlimburg.nl

Maastricht Marketing

Kleine staat 1
6211 ED Maastricht
043-325 08 30
info@maastricht-marketing.nl
www.maastricht-marketing.nl

Colofon

Limburg lonkt heeft deze website met de meeste zorg samengesteld. Limburg lonkt staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Limburg lonkt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de website of de daarin verstrekte informatie.

© Visit Zuid-Limburg & Maastricht Marketing
Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Limburg lonkt.
Deze website is ontwikkeld door:
The Web Project, Heerlen
het Vormlab, Heerlen

Deel deze pagina